Cultuur

Hoe beleidsmensen snoeien met het grote mes in deze sector, die voor velen ware troost en verademing is. Dat was de eerste, bikkelharde knip en nadien kwam dan nog Corona met al zijn consequenties. Snappen zij niet hoe zo vele vormen van kunst: toneel, musical, film, ballet, …een mensenziel vertwijfeld, eenzaam, verscheurd … ondersteunen kan. Herkenning in personages op het doek of in het theater maakt dat mensen beseffen dat er nog humane wezens zijn met eenzelfde worsteling, geeft ergens een gevoel van er toch bij te horen. Ik meen te mogen zeggen dat geen enkel digitaal middel er ooit in zal slagen een hart zo te beroeren zoals mensen van vlees en bloed zelf spelen op de planken of op de setting bij een filmmontage. Het zijn net die intens vertolkte gevoelens van verdriet, pijn, ontreddering, angst die een snaar in ons eigen bestaan aan het trillen brengen en ons zo ook tot dieper inzicht in ons eigen functioneren kunnen brengen. Een mens kan wel verdwijnen in een boek, een Netflix-reeks …, maar de energie tussen mensen doet de bühne gewaarworden.