De ‘grote Drie’

Wat doet het goed, wanneer je gekénd wordt, wanneer je bij je naam genoemd wordt! Wat doet het deugd wanneer iemand “een stukje van zichzelf” aan jou geeft, zomaar, zonder iets terug te verlangen. Dát is wat Jezus zo goed doet, Herderen. Hij kent zijn schapen bij naam en houdt weergaloos van hen. Hij geeft zichzelf in alle vrijheid. Hoe komt dat? Hij heeft zo’n goede Vader, die Hem die Liefde geeft, Die Hem in staat stelt zijn leven te geven voor Zijn mensen. Hij had het eerst zelf ondervonden en begreep de wens van zijn Vader om zo iederéén lief te hebben. Hun liefde ging zover, dat het Jezus zijn leven kostte. Hij wilde dat vrijwillig laten gebeuren, omdat hij wist: zo wil mijn Vader het… Met het géven van zijn leven kreeg Hij zijn leven ook weer overvloedig terug! De Vader zorgde daarvoor. De Liefde tussen de Vader en Jezus is zo sterk, dat Zij alle mensen wil bereiken en mee ópnemen in Hun Geest van Liefde. Ze nodigen ons uit goede Herders en Herderinnen te zijn, voor iedereen, verbonden met ‘de Grote Drie’, Vader, Zoon en Heilige Geest.