Gelovige taal (2/2)

Als Jezus van Nazareth in onze tijd zou geleefd hebben, dan zouden zijn vrienden waarschijnlijk naar een heel andere taal gegrepen hebben. Als Jezus’ kerk er is voor deze, onze wereld, dan is het best dat ook wij onze huidige kerk mogen ervaren als gemeenschappen die rekening houden met onze nieuwe leefcontext en dat we daarom in die gemeenschappen ook een nieuwe gelovige taal moeten gebruiken. Mogen wij vooral Jezus’ innerlijke kracht zo ervaren dat wij – door Hem bezield – bekommerd zijn en worden om een meer menselijke, goede wereld.