Gelovige taal (1/2)

Een pater van Don bosco, Roger Burggraeve, schreef een tijd geleden tal van teksten over God. Als leraar en prof noemt hij zijn religieus schrijven ‘poetische taal. “Roeping is iets dat gebeurt.” En hij voegt eraan toe: “Ik word aangesproken.”

In de bijbel is taal ook altijd gekleurd. Zonder dat mensen hun ervaringen uitspreken kan het woord van God niet klinken. God breekt als het ware door doorheen het tastbare, en doorheen ervaringen. Een pater Jezuïet, namelijk Roger Lenaers, verwoordt het op deze wijze: “De schepping is het zichtbaar worden van een verbijsterend rijk Oergeheim.”

God zelf is het innerlijk geheim van alle levensprocessen. God is geen tweede werkelijkheid buiten de kosmische. Hij is de diepste grond van ons bestaan.

Morgen willen we even mijmeren over Jezus’ gedrevenheid via mensen in onze tijd.