Hoop

We konden al enkele dagen genieten van overvloedig zonlicht en –warmte. De natuur heeft dit ook gevoeld. Overal ontspruiten jong groen en jonge plantjes in alle kleuren van de regenboog. Zoveel kleuren en geuren, warme kleuren die hemel en aarde verbinden, die ons herinneren aan onze geliefden, die ons snel de grauwe, koude winterdagen doen vergeten. Zij zijn teken van nieuw leven, teken van verbondenheid en hoop. Hoop dat alles weer goed mag komen. En dat willen we hopen en geloven, dat alles weer goed mag komen. Dat aan deze moeilijke periode een einde komt want we missen fijne contacten, samen lachen en plezier maken, samen lief en leed delen, samen leven. We konden op het Paasfeest dit jaar niet in koor zingen/zeggen dat Jezus leeft, maar we mogen wel dankbaar zijn en getuigen dat Hij, voelbaar aanwezig, leeft in mensen die zorg dragen voor elkaar, in u en in mij. We hopen elkaar snel terug te zien want er is hoop, de deur staat al op een kier.