Zalig Pasen!

Ik hoorde ooit een moeder aan haar nog jonge kinderen ‘verrijzenis’ uitleggen: Kijk, een wit ei, dat lijkt wel op het graf van Jezus. Dat was uit een rots gehakt en een ronde steen was voor de deur gerold. Uit een ei kan nieuw leven komen, een kuikentje. En zo heeft God Jezus uit het graf gered. Dat kun je niet zien, dat moet je geloven. Pasen is het feest van het leven!
Pasen is het feest van de overwinning van het leven.
Pasen zingt over een onverwoestbare hoop.
In onzekere tijden, zoals vandaag, nu we al een heel jaar geplaagd worden door dat virus; nu onze wereld ‘donker’ blijft door coronamoeheid, door ziekte en tegenslag; donker ook door onverschilligheid en egoïsme… Juist nu heeft onze wereld hoop nodig en het geloof in de overwinning van het leven en van het goede. Geloof dat ongeluk en ellende voorbijgaan, dat we egoïsme en onverschilligheid kunnen ombuigen en dat we kunnen leven in de liefde en de vrede van de Verrezen Heer.