GOEDE Vrijdag

Zo lang de H. Geest me attent maakt op kleine dingen uit het dagelijkse leven, kan ik heilzaam ‘even stilstaan’. Een kans in deze vastentijd: onze aandacht aanscherpen voor Gods Grootse Schepping, Hij schuilt in zo veel kleine bijzonderheden. Als wij ze maar niet normaliseren, Zijn VerWONDE(R)ing blijven volgen en zorgvuldig kijken, actief luisteren en intens proberen te voelen in wat of wie Zijn Wonderwerk schuilgaat. Zien we de Heer werkzaam in de vriendelijke kassa- bediende, de meelevende huisarts, de altijd grappige postbode of buurman? Misschien liggen Goede Vrijdag èn Verrijzenis dichter bij ons bed dan we denken. Onder de norsheid van onze collega woekeren mogelijks pijnlijke wonden. Kan ik veiligheid, tijd en energie bieden om ruimte te scheppen, zodat de diep verscholen vraag naar bevrijding mogelijk wordt? Wil ik mezelf kwetsbaar opstellen net als Jezus, opdat ‘onze’ armoe een aangezicht mag krijgen? Volg ik de Weg van Golgotha dan kan ik niet anders dan het kruis van mijn naaste mee opnemen tot heil van ons beiden.