Geloof en samenleving deel 2

(vervolg van gisteren)

Is onze vrijheid bedreigd?

Gisteren luisterden we naar een pater.

Een andere stem laat Nico De Fijter horen in datzelfde weekblad ‘Tertio’.

“Ik mag als Nederlandse journalist de hele tijd vragen stellen”, zegt hij. En dat doet hij in een Nederlands weekblad.

“De kerk is – wat de Rooms Katholieken betreft – heel beperkt. Lange tijd gold religie als iets dat voorbijgaat maar de jonge generatie kijkt nu veel onbevangener naar religie”, zo gaat hij verder.

En naar het einde van zijn verhaal zegt de journalist: “Geloven is een mysterie en in die zin kan de kerk een oefening voor het leven zijn. Laat dat mysterie maar bestaan.”