Geloof en samenleving deel 1

Is onze vrijheid bedreigd?

“Je kunt geen vrijheid hebben wanneer het lichaam van onze samenleving ziek en misvormd is”, zegt pater Rony Ceustermans in het Vlaams weekblad ‘Tertio’.

“Nooit is vrijheid definitief verworven”, zegt hij. “Vrijheid is een kostbaar goed. Maar wordt onze vrijheid niet al veel langer bedreigd door een zieke en misvormde samenleving? Nooit is de godsdienstvrijheid definitief verworven. Erediensten worden in onze samenleving radicaal aan banden gelegd en zo brengt men de godsdienstvrijheid brutaal in twijfel.”

Wordt geloven zo niet moeilijk? En sommigen zeggen zelfs: meer dan moeilijk. En dan horen en lezen wij: “De democratische samenleving is ziek en de vrijheid is bedreigd. Brood en spelen wiegen de massa in slaap.”

(morgen vullen wij aan)