Gehoorzaam

Vandaag breng ik u het beeld van de stethoscoop. Hiermee kan je luisteren naar je hart. En in je hart staat een wet gegrift. Het Liefdesgebod van God. Kun je dat gebod horen? Krijgt het klank en stem in je hoofd en breng je die klank en stem naar buiten? Daar komt het op aan. Dat is de kern van ons geloof. Laat al die buitenschillen er maar afvallen. Het is vanbinnen te doen. Daar komt alles samen.
Het is niet voldoende om die stem te horen. Al moet je dat wel alle kansen geven. Het is ook de bedoeling dat je die stem gehoorzaamt. Er gevolg aan geeft en er trouw aan blijft. Ook als het moeilijk wordt. En ieder huisje heeft zijn kruisje. We worden pas weerbaar doorheen de wederwaardigheden van het leven. Haal uit de hoogtes de moed en de kracht om het vol te houden in de laagtes. Maar blijf erbij. Blijf in het moment staan. En blijf naar je hart luisteren, naar de verschillende bewegingen. Kom te weten waar het rustig van wordt en hoe je meestal uit je evenwicht gebracht wordt. Geloven is ook een leerschool. Wij zijn allen ervaringsdeskundigen. Niet slim maar wijs.