Leegloop

In onze kerken kunnen we God ontmoeten in ons biddend samenzijn. En vroeger, toen de kerken nog vol zaten op zondagmorgen, leefde bij een aantal gelovigen, de idee: ‘als we naar de kerk geweest zijn, is het goed’. En zo zag je wel eens mensen die ‘s zondags braaf naar de kerk gingen, zich de rest van de week schuldig maken aan allerlei oneerlijke praktijken. Als Jezus in deze tijd zou rondlopen, zou Hij hen de kerk uitjagen. Hij zou zeggen: God die in de kerk woont, te vriend houden is één ding, maar veel belangrijker is het de God die in mensen woont te vriend houden, en dat is precies dezelfde God. Onze kerken lopen stilaan leeg, jammer, maar is het ook niet positief? Uiterlijke schijn en sociale druk, spelen geen rol meer. Wie nu naar de kerk komt, komt uit overtuiging. En gelukkig weten velen God in de medemens te vinden, vaak onbewust, in alles wat zij voor anderen doen. En zolang mensen goed doen aan elkaar, wordt God geëerd.