Vastengebed 2021

Heer Jezus,

geef ons een tijd van stilte.

Beroer оns hart tot inkeer,

soberheid en eerlijkheid.

Sterk onze wil

naar Uw goedheid en mededogen

om Uw heilige Wil te volbrengen

en breek onze nukkigheid,

onze afkerige weerstand

om anderen lief te hebben

door onszelf te vergeten.

Leer ons te offeren,

onszelf te offeren

in liefde voor U

en de anderen.

Dit vragen wij U

door onze hemelse Moeder Maria,

onze heiligste Voorspreekster bij U.

Amen.