Papa en Mama tegelijk

In het bad vroeg mijn kleine van acht jaar:

“Mama , wie is God?”

Het was even stil….Ze gaf zelf het antwoord:

“Ik denk papa en mama tegelijk…”

Ja, kinderen, ze zijn nog maar pas “van de schoot van de Vader gerold”, zij voelen het hart van God nog zo zuiver aan!

Gods hart, daar klopt het hart van vader en moeder tegelijk….

Op de berg, laat God in het evangelie in deze 2e vastenweek, zijn vaderlijke en moederlijke hart zién. Zijn Liefde verlicht en verheerlijkt zijn Zoon. Petrus en Johannes zijn getuigen en zo ook, wij! God laat ons weten: “ Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem….!”

Méér dan Zijn Zoon kan God ons niet geven, Het is het meest dierbare van wat Hij ons geven kan. God hoopt uit de grond van Zijn hart, dat wij toch maar een beetje van Zijn Liefde zouden begrijpen en meenemen in ons hart…en zouden luisteren naar Hem.

We hebben zo’n nood aan mensen, vaders en moeders, met een hart gelijkend op God.