Frisse wind

Er is iets op til, een voelbare verandering strijkt als een frisse wind langsheen mijn poriën.

De nood aan een verademing is vergelijkbaar met een niet te stillen honger.

Alle gangbare paden zijn reeds meermaals bewandeld, vernieuwing is een nieuw streven.

Een diepe zucht brengt me even terug naar de realiteit.

We leren de eenvoud te omhelzen, de waarde in te schatten van wat ooit verloren leek.

Wat ooit scheen lijkt nu verbleekt.

Een frisse wind bedaart de gemoederen.

Ik zie hoopvolle gebeurtenissen om me heen.

We klimmen uit deze impasse als een wankel leeuwenwelpje in een ruim habitat.

We zijn dapper volk.

Rosanna