Aswoensdag

De veertigdagentijd begint vandaag. Een tijd van inkeer en sober leven. Maar niet van droefheid. We hoeven geen somber gezicht op te zetten. We gaan wel op onderzoek naar waar bekering nodig is. Er is de bekering tot één of ander geloof, éénmalig en zo mogelijk voor altijd. Maar er is ook de bekering van het hart die eigenlijk dagelijks dient te gebeuren. Veel gelovigen doen ’s avonds een gewetensonderzoek. Een ander woord is : het levensgebed. Drie simpele woordjes zijn hier de leidraad: dank u, sorry en alstublieft.
Door dagelijks te overlopen waarvoor je dankbaar bent, waar je de mist in ging en wat je morgen beter kan doen, ontdek je misschien een rode draad. Noem het de wil van God. Je komt op het spoor van Gods droom voor jou. Maar meestal zijn de omstandigheden niet zo gunstig om dat spoor van God te volgen. Er is bekering en verandering nodig. Werk je mee of ben je halsstarrig? Zo gaat het al eeuwen in het verhaal van God met Zijn mensen. Want vergeet vooral niet dat we samen deze vasten ingaan. Gedragen en verbonden.