Raak mij aan

De bijbelse verteller Marcus schrijft: ”Een melaatse komt bij Jezus en vraagt al biddend: als U wilt kunt U mij weer gezond maken.”

Normaal moest ook destijds zo een mens op afstand blijven maar Jezus raakt hem zelfs aan. En zo laat Jezus zich raken in zijn hart. En de zieke kan, door Jezus’ goddelijke goedheid er weer bij horen.

Ook vandaag – nu het corona-virus nog niet onder controle is – worden wij als gelovige gemeenschap uitgenodigd om ons hart te laten raken door de noden van elkaar. En dat kunnen wij, als wij ons nu al samen – biddend zoals Jezus – laten doordringen van Gods liefdevolle gedrevenheid. En in een lied klinkt het zo:

Goedheid doet toch wonderen, echt waar.