De Weg

De Weg van de Waarheid naar het Leven. Deze intieme pelgrimstocht wenst de Heer met elk van ons te gaan. De kwestie is of jij Hem toelaat in je leven. Deze Uitnodiging krijgen wij doorheen deze beproevingstijd, tijd van isolatie die tijd van bezinning én bekering dient te worden. De wáre weg naar geluk, diepgang, gezondheid in ons leven is het pad van de spiegel. Hoe bestaan we thans en wie willen we (meer) worden? Waarmee worstelen we? Wat is ons diepste verlangen? Hoe lang nóg lopen we met de neus in de wind en houden we ons been stijf om naar Hem toe te gaan in biecht, Eucharistie of Aanbidding? De Heer lijdt onder deze afwezigheid, onder onze hardnekkigheid en hoogmoed. We redden het niet zonder Hem. De mens is geschapen in Relatie met Zijn Schepper!! Jawel, Hij schonk ons de vrije wil. Wij hebben Zijn Genade nódig om dwaalwegen te kunnen ontlopen. Macht, die vaak ook ondergronds te werk gaat, kan maar gezonde kracht zijn als ook kwetsbaarheid zijn plaats krijgt. Anders wordt elke vorm van macht dominantie en misbruik.