Ziekte en demonen

Jezus drijft demonen uit, zo lezen we dit weekend in de Blijde Boodschap. Ziek zijn is soms als het bezeten zijn door een vreemde macht. We ervaren dat bitter bij zelfdoding, na een jarenlang gevecht tegen een somberheid die als een kwade macht op iemand gevallen is. Hij wil zich daarvan bevrijden. Eindeloos veel liefde, geduld en zorg worden voor hem opgebracht, maar vaak is het kwaad te sterk. Ziekte kan een demon zijn, die de persoonlijkheid bezet en aantast.
Mensen die door een ramp of ziekte worden getroffen voelen zich slachtoffer. “Waarom ik? Waaraan heb ik dat verdiend?” Zo wordt het kwaad een macht waartegen we ons kunnen weren. Plotseling zijn we niet eenzaam in een kille wereld, maar mensen die bemind worden, om wie gevochten wordt, die beschermd worden. Voor wie het treft is het kwaad een persoonlijke vijand. We zijn geroepen om die te helpen bestrijden, wat het ook is! Dan brengen we Gods koninkrijk dichterbij, want daar alleen gaat het Jezus om.