Fratelli tutti (1)

Onlangs kregen wij in onze parochies een boekje, een encycliek, van onze huidige paus Franciscus over broederlijkheid en sociale vriendschap. Overal waar onze paus actief en betrokken was zaaide hij als het ware meer hartelijke betrokkenheid tussen mensen. Hij is ervan overtuigd dat God ‘liefde’ is en hij hoopt ook dat die liefde een intense en warme samenleving kan bewerken. Hij was ook blij dat hij brieven en andere teksten toegestuurd kreeg van zowel jongeren als van ouderen en hij reageerde: “Laten we samen dromen en samen bouwen.” Vervolgens zei hij ook nog: ”Goedheid, samen met liefde en solidariteit zijn nooit voor eens en altijd verworven. Ze moeten iedere dag opnieuw ervaren en beleefd worden.”

(wordt morgen vervolgd)