Alles onderste boven

‘Van vissers van vissen naar vissers van mensen.’ Ken je die ervaring…?

Iemand ontmoeten, geraakt worden, waardoor ineens het leven er anders uitziet.

Zo verging het Simon met zijn broer Andreas en nog zovelen en ook ons!

Een echte ontmoeting met Jezus doet je veranderen, als vanzelf… Zijn blik blijft op je rusten, blijft in je ‘hangen’, waardoor je andere dingen gaat doen of dezelfde dingen anders. Je gaat de wereld anders zien, beleven.

Jezus’ komst, Zijn trekken door deze wereld brengt een ‘aardverschuiving’ met zich mee.

Onomwonden laat Hij ook nú weten: Het Rijk Gods is nabij!

Alleen dát blijft in leven wat geroepen is om in Jezus herboren te worden. Al het andere heeft geen eeuwigheidswaarde. Al het andere vergaat.

We hoeven er zeker niet bang van te worden.

Jezus wil ons integendeel nog gelukkiger maken dan wij ooit durven dromen. Volg Hem maar!