Gevallen engel

Te ijverig afstoffen en te weinig aandacht voor mijn engel eindigde in het uiteenspatten van m’n kleine hemelfiguur. Zou ik de brokken nog lijmen? Ik ging toch aan de slag: een andere engel met een open fontanel net als bij een pasgeborene keek me aan. Het artikel over ‘celebrating cracks’ verhaalde hoe breuklijnen bv. van kapot servies worden hersteld met een extra gouden lik. Ongekende vormgeving dwingt ons naar een breder blikveld. Niet-oordelen helpt ons enorm vooruit. Zo gaat het ook in zijn werk met pijnlijk gestrande relaties. Littekens kunnen blijven, soms zelfs hun gevoeligheid bewaren, maar altijd kan iets N(n)ieuws ontstaan net doordat dit samenzijn eindigde. Zelf ervoer ik hoe een misgelopen vriendschap me nóg dichter bij de Heer bracht. Hij liet mijn gebrokenheid toe. Hij schrijft geen mensen af. Zijn gouden Schrijfstijl Creëert met wat voorhanden is. Als ik maar ootmoedig genoeg ben om mij te tonen in al m’n verscheurdheid. ‘Nederigheid is de deugd van m’n grote miserie en van m’n waardigheid.’ (St Jozef-Marie)