Leek zijn

Iets uitleggen, voorstellen in de schoenen van de leek. Deze woorden grepen me laatst fel aan, toen iemand ze mij voor de voeten wierp. Het is niet altijd zo makkelijk om me te verplaatsen in de situatie, de gedachten, de gevoelens, de ervaring van die ander. En dit kan voorkomen bij velerlei gelegenheden, denk maar aan zieken- en rouwbezoek, bij een gesprek rond echtscheiding, bij moeilijkheden met opgroeiende tieners of bij slapeloze nachten door een huilbaby, bij huiselijk geweld/misbruik … Telkens opnieuw wordt het een uitdaging en een oefening om het verder te proberen. Wie hierin een krak was? Wel, onze Jezus! Hoe Hij Zacheüs uit de vijgenboom riep, de vrouw genas die 18 jaar lang leed aan bloedingen, de lamme aan het bad in Bethsaïda liet lopen… Zijn Mededogen ziet enkel de worstelende, vertwijfelde mens en Hij komt hem tegemoet in de eenzaamheid van strijd en chaos. Leer ons toch kijken met Jouw Ogen, luisteren met Jouw Oren! Ook naar deze verwarrende wereld. Jij spreekt ons aan! Mag ik als leek bij Jou in de leer?