Geroepen

Als iemand jou roept, dan is dat bij je naam. Als Jezus ons roept, geeft hij ons ook een nieuwe naam. Een naam dragen geeft bevestiging. Je mag er zijn. We voelen ons aangesproken als iemand onze naam noemt. Er gaat een appèl van uit. Of zouden we zeggen: een roeping. Nu is dat woord misschien uit de mode maar zijn betekenis is nog steeds actueel. Er worden nog altijd mensen geroepen. Eerst en vooral geroepen om in Jezus’ nabijheid te vertoeven. Je wordt leerling van Jezus. Maar Jezus zendt zijn leerlingen ook uit. Om nog meer mensen met Jezus in contact te brengen. Met de boodschap: Kom en zie! Iedereen is uitgenodigd op het feest. Maar weinigen vinden de weg. Al zeker niet alleen. Nochtans spreekt de Heer rechtstreeks tot zijn mensen. Maar velen weten niet dat het de Heer is en slaan er verder geen acht op. Er is teveel afleiding. En al die afleiding is vergeefse moeite. Het brengt je geen stap verder. Integendeel, het maakt je blind. Ik wens onze lezers toe dat ze terug beginnen met luisteren. Want de Heer is ook op zoek naar jou.