Gedoopt. Zinvol?

Dit weekend na Kerstmis vieren wij het doopsel van de volwassen Jezus. Want dit Kind groeide intussen in wijsheid en goedheid en daarom liet Hij zich dopen door Johannes in de Jordaan. De bijbelse schrijver laat Jezus, door dit oude ritueel, bewust worden van wat Hem te wachten en te doen staat, namelijk: werken aan het Rijk van God. En daarom noemt de bijbelse schrijver Hem ook ”Zoon van God”. Door dit sacrament werden en worden er ook vandaag mensen gedoopt om met kracht en bezield in het leven te staan. Gedoopt worden, gisteren en ook vandaag, is in het spoor van Jezus goddelijke mensen willen worden. En zo kunnen wij, gesterkt door elkaar en bezield door Jezus, ons samenleven zinvol en hoopvol maken.