Zalig Nieuwjaar!

“Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.” (Num. 6, 24-26) Bestaat er een mooiere nieuwjaarswens? In mijn ogen niet.
Zegenen, delen van kracht. Je legt iemand de handen op, en er vloeit kracht over van de een in de ander, gesterkt ga je verder. Beschermen wil zeggen dat de Heer over je waakt, mét je gaat, je niet uit het oog verliest.
Als het licht van Zijn gelaat over je schijnt heeft dat te maken met God nabij zijn. Zo dicht bij God staan, dat iets van God op je afstraalt. Genadig zijn wil zeggen dat God zich verheugt over je, je mag er zijn, met alles wat je hebt, met alles wat je bent. Als de Heer zijn gelaat naar u toekeert, zorgt Hij voor jou. Zorgen als verantwoordelijk weten, we zijn voor elkaar verantwoordelijk. Zo voelt God zich verantwoordelijk voor ons.
Vrede geven, vrede ontvangen is thuiskomen bij jezelf, rust vinden en geborgenheid. – Gezegend Nieuwjaar!