Onze Bubbel

Leeg en arm sta ik verlegen in Jouw Stal; Jij bent de Enige Bubbel waartoe ik behoor. Ook jouw ouders hadden enkel hun eigen kleine bubbel, toen ze op zoek waren naar een herberg voor Je Geboorte en later als ze het land dienden te ontvluchten. Doch ze hadden een groot vertrouwen: ‘God is met ons. Het komt goed.’ Welke reden zouden wij dan hebben om te klagen en te zagen dat dit jaar onze bubbel beperkt moet blijven? Zovelen in Lesbos en andere vluchtelingenkampen hebben niet eens een eigen, warme bubbel, maar lijden een mensonwaardig leven in een massakamp, die nauwelijks kan voorzien in de basisbehoeften. Spreek maar eens met mensen die er hun diensten aanboden. Maria en Jozef, in hun bubbel volgden deemoedig de Wil van de Vredevorst. Deze kans wordt ons in deze tijd meermaals aangereikt. Kunnen en willen wij erop ingaan? De wereld van eenvoud is de wereld van waarachtigheid. Altijd zal de geschiedenis hierop dienen terug te keren. Excessen en overvloed halen steeds weer zichzelf onderuit. Heer, blijf in onze bubbel!