De advent…

is de tijd, de 4 weken voor Kerstmis. Wij, christenen, proberen dan elkaar te helpen om ons goed voor te bereiden op het jaarlijks terugkerend kerstgebeuren, op de jaarlijkse terugkeer van de geboorte van Jezus Christus. Als wij nooit worden aangesproken, opgeroepen of uitgenodigd, kan ons leven leeg en futloos worden. Het is goed dat wij nu tijdens de advent onder andere speciaal uitgenodigd worden om die acties te steunen die willen werken aan een meer rechtvaardige samenleving. Maar soms voelen wij, terwijl we de kerstmannen in de straten zien hangen, dat er nog maar weinig ruimte is, voor het echte kerstgebeuren zoals het door de bijbelse schrijvers wordt verteld. Johannes doopte met water, schreven de bijbelvertellers. Dat Kind, die Man van Nazareth zal ons bezielen met Gods gedrevenheid.