Elkaar steunen

In onze gespreksgroep legden wij de volgende tekst in het midden:

“Geboden en wetten zijn niet bij machte om ons leven te ordenen en te verbeteren. Alleen liefde en begrip zijn daartoe in staat.”

En daarna vroegen wij aan hen: “Wat is jouw reactie op deze tekst?”

En wij citeren nu enkele teksten uit dit gesprek:

“Wij die hier samenkomen steunen elkaar om positief en gelovig in het leven te staan en daarom vinden wij ons samenkomen en uitwisselen echt de moeite waard en zinvol.“

“Ja, dat vinden wij ook”, zei het oudste gezin uit onze kring. En zij voegden er nog aan toe: “Wij vonden destijds vooral veel steun toen wij vragen konden stellen over hoe onze vrienden op weg gingen met hun tieners.”