Mijn ouderlijk huis

Ik heb mijn huis gevuld met stilte

bij het vroege morgenlicht,

want de tijd is thans gekomen

die mij van jou scheiden doet.

Je hebt mij lief en leed geschonken

terwijl jij daar nog staat te pronken,

draag ik je beeld in gedachten verder mee

waar ook ter land, waar ook ter zee.

Mijn huis, heel diep in mij

ligt een onbegrensd verlangen

door tijd en dagen heen

je beeld steeds op te vangen.

Jozef V.