Dagelijks

‘Gods’ Daden weerspiegelen zich in het dagelijkse groot en klein’ was een recent houvastpuntje die mij aan het mijmeren zette. Ja, de kleine dingen van elke dag zijn/kunnen zo mooi zijn en toch gaan wij er vaak gauw aan voorbij. Het vraagt een fijngevoeligheid en een intens aandachtvermogen om de kleine dingen te (blijven) waarderen. Samen een kop koffie nemen, de stilte delen, samen de vaat doen, de garage opruimen…Voorbeelden bij de vleet. Het wonderlijke schuilt in het gewone net zoals de Heer waakt en leidt in de coulissen van het Leven. Zien/horen we Hem bezig? Of zit ons hoofd zo vol van andere zaken die we belangrijker vinden? Waar staat de afspraak met Hem in onze agenda? William Blake leert ons: ‘Als de deuren der waarneming zouden zijn gereinigd, zou alles aan de mens verschijnen zoals het is, oneindig.’ Denken we daar maar eens over na, dan vallen de schellen misschien van onze ogen … En nog: morgen kan daar verandering in komen en kunnen we niet langer ‘samen’ delen … ZEGEN daarom wat IS. Nù!