Aan elkaar gegeven

Mensen zijn en worden steeds

aan mensen toevertrouwd.

Zo heeft God gisteren en ook vandaag

Zijn thuis met mensenhanden

tussen ons gebouwd.

Morgen en ook d’andere dagen

zijn wij, mensen,

steeds aan elkaar gegeven.

Zo groeit in ons midden, God,

Uw dynamiek, Uw warme zegen.

Mensen worden steeds

aan mensen toevertrouwd.

Mogen ook wij zo,

Uw Rijk van goedheid doen groeien,

hier en nu en tot in eeuwigheid.