Een vreugdevol hart

‘Vreugde’ we kunnen het omschrijven als een gevoel van blijdschap, geluk en tevredenheid.

Maar wat zou, in de kern van ons leven, diepe vreugde kunnen geven ?

Eigenlijk is daar vaak niet zoveel voor nodig. Het zijn de gewone kleine alledaagse dingen, die het nog steeds doen.

Wanneer ’s morgens bij het ontwaken, de zon je warm toelacht en je blij en dankbaar bent dat je weer mag opstaan, geeft je warme vreugde om de dag te beginnen.

Als je daarbij nederig durft aan te kloppen bij de Heer om Hem jouw agenda te vertellen van die dag, dan krijg je ongetwijfeld innerlijke kracht om zo, vanuit je diepste zelf, vreugde te delen in het gewone van iedere dag.

In het boek der spreuken staat : “Een vrolijk hart maakt een blij gezicht.” Als je met een opgewekt hart, van alles in het leven, zo vele aaneengeregen gewone ‘ge-niet-jes’ weet te maken, zou jouw blijheid dan niet ervaren kunnen worden als een bijzondere innerlijke vreugde voor jezelf en voor anderen?