Met of zonder olie

In het evangelie van zondag is er sprake van tien meisjes. Ze zijn uitgenodigd op een huwelijksfeest maar er is een verschil tussen de tien meisjes. Vijf hadden een lamp en olie bij en de vijf anderen hadden geen olie. En we kunnen al vermoeden wat er gebeurt als de bruidegom plots opdaagt. Ja de vijf meisjes zonder olie en spirit zijn niet welkom op het feest. Matheus weet uiteraard dat een lamp zonder olie niets bewerkt. Eigenlijk wilde hij destijds beeldrijk oproepen dat je van Gods warme tederheid niet veel zult ervaren als je niet wordt als die Jezus van Nazareth en dat is, open en bereikbaar voor Gods liefdevolle gedrevenheid. Als we zo een bijbelverhaal naar ons toe vertalen dan kan het nu als volgt klinken. Van Gods warme, geestelijke nabijheid zullen wij niet veel ervaren als wij Zijn gedrevenheid, Zijn olie niet af en toe kunnen voelen.