Verbonden met hierna

Allerheiligen: Mensen hebben voorbeelden nodig om een mooi en goed leven op te bouwen. Onze ouders, leerkrachten, iedereen die je graag ziet… Christenen hebben voorbeelden nodig om te leven als goede christenen. Ons grootste en voornaamste voorbeeld is natuurlijk Jezus zelf. En dan zijn er de heiligen. Mensen die zich in hun leven extra hebben ingespannen voor hun geloof en voor de christelijke waarden. Zij worden al snel na hun dood vereerd omdat wij geloven dat ze ook dan nog iets voor ons kunnen betekenen. Op 1 november worden alle heiligen speciaal herdacht.

Allerzielen: Een dag om onze dierbaren te gedenken. We komen samen in de kerk en/of gaan naar het kerkhof; met verdriet, met herinneringen, met dankbaarheid, meelevend met anderen. En om ons geloof te versterken. Het leven gaat niet verloren; alles wat aan goeds is gedaan, verdwijnt niet in het niets. God vergeet niemand, in God sterft niemand. We zijn immers allen op weg naar heiligheid!