Le Roi

Royaal loyaal

het dna van koningskinderen

Voorbestemming doet

familiebanden niet verhinderen

Als vader, broer én zoon

in alle gedaanten ontloken

Anders doen dan voorheen

de roulerende rekening doorbroken

De flipflop van de generatiewissel

geen glazen muiltje vandoen

Voortdurend balancerend op

de slappe koord van burgermansfatsoen

jvdb