Die ene Schat

Zo’n klein microscopisch levend organisme haalt de wereld onderuit én kiepert onze almacht en vrijheid aan diggelen?!! Hoe blind en doof kan een mens zijn. Ons mondmasker snoert ons bijna letterlijk de mond… Corona vraagt naar bezonnenheid en onthechting. Een wat minder grote mond opzetten, meer luisteren naar wat de ander/de situatie me te zeggen heeft. “Het Corona-virus verdraagt blijkbaar de oude gang van zaken niet,” haalde een priester aan. Ja, het kost veel tijd, geduld, waarachtige inzet om oude patronen te doen keren in een betere leefwijze ten bate van iedereen én niet enkel voor selectieve groepen van de bevolking. Zien we dan niet dat we totaal ontredderd zijn als we die Ene Parel (nog) niet hebben gevonden? Mensen dwepen zo met de wereldse goden: bezit, eer, macht enz. Waarachtig geloof maakt ons los van vele valse goden. Ben ikzelf bereid tot ommekeer? Deze vraag reikt verder dan de beperkende maatregelen. Wie z’n hart voor Hem opent, ontvangt Zijn Schat van Geloof en Hoop. “Wie waarheid zoekt, zoekt God.” (E. Stein)