Feest

Als Jezus het dit weekend in het evangelie heeft over het beeld, het visioen van het feest, dan grijpt Hij terug naar een beeld dat Hij ook meermaals hoorde binnen de gelovige Joodse gemeenschap waarin Hij opgroeide. Profeten zoals Jesaja spraken meermaals over God die het leven feestelijk wil maken voor mensen en dit via en dankzij mensen. In de parabel die in het evangelie wordt voorgelezen kan het leven, volgens Jezus van Nazareth, een feestelijke kleur krijgen, zeker als mensen zich laten leiden door Gods dynamiek van liefde. Als mensen voor elkaar zorgen, als mensen op elkaar kunnen rekenen, dan groeit er tussen mensen een goede sfeer, een goed, een feestelijk en hoopvol klimaat. Maar wie alleen om zichzelf bekommerd is, heeft een dorst die niet te lessen is. En hij of zei zal dan ook niet veel ervaren van een feestelijk leven waar wij allen toch zo naar uitkijken.