Op mensen betrokken

Gods nabijheid vermoeden behoort tot de belangrijkste vermogens van de mens. De verdieping van onze ervaringen hebben, ondanks veel onverschilligheid, toch ook nieuwe ruimte gegeven aan mensen en gemeenschappen. Zij proberen al biddend kracht te ontvangen. Kracht ook vandaag zo nodig om het goede te laten gebeuren. Zo kan de zelfgenoegzaamheid en de bekrompenheid ook doorbroken worden en groeit er vruchtbare verbondenheid als een mysterie. Mensen die thuis zijn in de bijbel, zijn zich voortdurend bewust dat God ons ook nu nabij is en blijft als een mysterie. Dat mysterie vandaag in ons midden ervaren is in ons huidig leefklimaat niet zo eenvoudig. En een wijze gelovige voegt er dan wel aan toe: “Veel mensen kunnen vandaag weinig met die bijbel aanvangen als men nu niets kan ervaren van het mysterie dat in ons is of in ons midden.” Om Zijn Mysterie te kunnen ervaren hebben wij wellicht ook rust en stilte nodig en kan de verbondenheid met elkaar ook ruimte geven om dieper te kijken en te leven.