Zorg voor iedereen

‘De wereldwijde Covid-19-crisis heeft nog maar eens duidelijk gemaakt hoe bang mensen zijn om te sterven door ziekte. We staan er niet bij stil als we gezond zijn, maar wanneer er gevaar dreigt, proberen we onszelf meteen te beschermen.’ bloklettert AZG in haar meest recente folder. Hoe moeilijk en frustrerend moet het zijn om in zo vele landen met veel minder uitgebouwde infrastructuur en weinig financiële middelen om de nodige zorgen toe te dienen. Daarnaast zijn er nog steeds andere ziekten als mazelen, diarree (vaak bij kinderen met ondervoeding), malaria met even dramatische gevolgen die jammer genoeg de wereld niet uit zijn en véél slachtoffers maken.

Dit wordt vlug vergeten als we zelf in de weer zijn met onze eigen veiligheid. Het blijft een gestage oefening om in tijden van crisis en onrust het blikveld ruim genoeg te houden. ‘Als we niets hebben, kunnen we niets geven, maar als we een beetje hebben, laten we dan een beetje geven. Als we veel hebben, laten we dan ook analoog schenken. Laat altijd de naastenliefde onze gids zijn.’ (Don Bosco)