Toch…

We waren met een aantal ouders uitgenodigd – en dit volledig volgens de corona maatregels – op een vergadering. Nadat we goed geluisterd hadden naar een degelijke uitleg over onze corona-situatie, werd ons gevraagd om even stil te worden. De inrichter nodigde ons nadien uit om alleen, dus heel persoonlijk, iets op papier te zetten. En als aanzet gaf hij ons een tekst die uitnodigde om verder over na te denken en aan te vullen.

De tekst was deze:

“Moge onze kinderen en jongeren in deze moeilijke tijd toch ….. “

Eén van de aanvullende teksten is mij sterk bijgebleven, namelijk:

“…..toch hopen wij dat onze kinderen en jongeren mogen opgroeien in een goed leefklimaat en dat ze iets mogen blijven proeven van hartelijke verbondenheid.”