Hypocrisie

‘Alleen Maria en Jezus zijn gevrijwaard van hypocrisie’, hoorde ik op Radio Maria. Dus, handelen we allen wel ergens schijnheilig, doen we ons beter voor dan we zijn, hebben we al eens minder zuivere bedoelingen, spuien we een leugentje om bestwil …De Heer echter kent onze hele handel en wandel, Hem kunnen we niet misleiden. Hij houdt ervan als ik mijn kleinheid beken. Hij kiest voor een ja die een échte ja is en met neen idem dito. Kunnen omgaan in waarheid blijft naar mijn ervaring ook het langst duren. En, hoe minder maskers ik opzet, hoe vrijer en waarachtig blijer ik leef. Daarom ben ik steeds dankbaar als onze priester vaak herhaalt: ‘Open onze ogen, Heer, open onze oren en ons hart opdat wij meer en meer mogen erkennen wat ikzelf kan bijsturen in mijn leven.’ We hebben heus werk met de balk in ons eigen oog, wat zouden we omzien naar de splinter in het oog van de ander. Alles aan God geven, zo leerde Dag Hammarskjöld, is gezuiverd worden. Immer weer deze keuze willen maken, een nobel initiatief dat zeker z’n sporen verdient binnen onze verbindingen.