Werken in de wijngaard

Gelukkig de man die bezig is met te werken voor het Rijk Gods op aarde. Want daar zijn we nog lang niet mee klaar. Dit werk is voor iedereen weggelegd. Niemand is te min of te veel. De arbeiders onder elkaar hoeven ook niet afgunstig te zijn of zich met elkaar te vergelijken. Ze hebben immers allen dezelfde Heer die hen persoonlijk heeft uitgenodigd. Het komt er op aan die Heer zo goed mogelijk te dienen. Focus op Hem. Dan zal al de rest je erbij gegeven worden. De arbeider is zijn loon waard. Hoeveel? Dat bepaalt de Heer. Wees dankbaar voor jouw deel. De Heer is immers rechtvaardig en weet wat ieder nodig heeft. Blijf verbonden met Hem en je weet ook wat jou te doen staat. Zijn wil is niet altijd mijn wil. Maar de Heer weet meer dan mensen en leidt ons op veilige wegen. Moge het onze bezorgdheid zijn om ook anderen die wegen te wijzen. Laten we zaadjes planten en de plant die groeit goed verzorgen. Daar zijn we nooit mee klaar. De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig. Vraag aan de Heer om arbeiders te sturen voor de oogst.