God te zien geven

Gelovige christenen hebben het vandaag maar ook in elke tijd moeilijk gehad als zij in het spoor van Jezus van Nazareth dienstbaarheid en meeleven predikten en tegelijk ook in praktijk probeerden te brengen. De bijbelse schrijver Matheus schreef het destijds heel duidelijk: “Geef terug wat je geleend hebt. Wees bereid om te vergeven en probeer ook om mee te lijden met kwetsbare medemensen.” Jezus verwacht dat zij die Hem volgen bereid zijn om vrede te bewerken. Christenen worden ook vandaag, via verschillende wegen, uitgenodigd om barmhartig en goed te zijn. Voor Jezus en Zijn vrienden en later ook voor de kerkgemeenschappen zullen goede mensen en hartelijke gemeenschappen zo God te zien en te ervaren geven.