Steeds groter

In het parochieblad (Kerk en Leven van 2 september) kregen enkele gelovigen de kans om even te vertellen waarin voor hen de schoonheid van het katholiek geloof schuilt. Ik citeer enkele teksten. Lieven Boeve getuigt: “Na het tweede Vaticaans Concilie kreeg de nadruk op goedheid veel aandacht. Maar nu is er ook aandacht voor het schone.” En dan voegt hij er nog aan toe: “ Ja, het schone kan ons zeker toegang geven tot God maar het doet dat nooit los van het ware en het goede. Die drie horen samen.” En dan zegt Lieven nog: “De drie ervaringen samenhouden namelijk het goede, het ware en het schone, kunnen ons helpen om iets van God te ervaren terwijl we weten dat God toch steeds groter is.” Ook kunstenaar H. Van De Perre zegt hetzelfde: “Het geloof is geen kwestie van geleerde woorden. Wellicht wordt God vooral gevoeld in mooie, liturgische vieringen.” En als knutselaar, werkend met tin en glas, zeg ik ook: “God is steeds groter dan onze beelden en panelen en toch blijven wij ze ontwerpen.”