Behoeden – bewaken

“Wees de hoeder van je broeder”. Jezus laat er geen twijfel over bestaan dat je je naaste moet waarschuwen als hij het verkeerde pad opgaat. Dat is geen gemakkelijke opdracht. Heel dikwijls lijkt het op betutteling, betweterij, bemoeizucht… En toch, zegt Jezus, moet je het doen. Als je naaste over de schreef gaat, moet je hem waarschuwen. Jezus beseft heel goed hoe moeilijk dat ligt. Het moet heel voorzichtig gebeuren. Pas in laatste instantie breng je het voor de gemeenschap. Als al je pogingen vruchteloos blijken, beschouw hem dan als een heiden of een tollenaar, zegt Jezus. En waren dat niet precies de mensen met wie Jezus bij voorkeur omging? Dus iemand uitsluiten, iemand opgeven, iemand laten vallen, dat kan voor Jezus niet. Dat strookt niet met zijn Blijde Boodschap van LIEFDE. Wanneer onze vermaningen voortspruiten uit een echte bezorgdheid, is Jezus in ons midden. Dan staan we er niet alleen voor. Met zijn hulp wordt het onmogelijke altijd mogelijk.