Het eigen leven

Hoe kostbaar is je eigen leven voor jou? Wil je gered worden? Ben je waakzaam voor de komst van de Heer? Hij dringt zich niet op. Er is het vriendelijke aanbod om Hem te volgen. Waarom zou je dat doen? Dit heeft namelijk gevolgen. Je springt in het onbekende. Of toch niet helemaal. Want wat Jezus zegt en doet klinkt nu net heel vertrouwd. Hij spreekt ieder van ons persoonlijk aan. We hechten ons aan Hem en Hij is als een vriend die met ons op weg gaat. Maar het kan ook moeilijk worden. Onvermijdelijk. Hier mogen we niet voor terugdeinzen. De Heer gaat ons voor. Met het lijden groeit ook de Liefde. Hierin aanwezig blijven en het lijden niet verdringen is een teken van aandacht en trouw. We hebben ook allemaal een rugzakje van pijn uit het verleden. Neem tijd om dit te verwerken. Breng het bij de Heer. Hij zal immers allen tot zich trekken. Dit vanuit de kracht van de verrijzenis. En dan zijn er nog de anderen. Mogen zij weten van ons persoonlijk avontuur? Kunnen we hen aanspreken op kans van afgewezen te worden? En blijven we zelf stand houden als niemand wil luisteren? Het kruis aanvaarden en zelfs omarmen.