Gods gedrevenheid

“God, wat ben je veranderd.”

Zo is de titel van een onlangs geschreven boek.

Eerst werd Jezus door de mensen ervaren als een zwerver die met een aantal vrienden rondtrok. Maar de bijbelse schrijvers vertellen ons dat Jezus later ontdekt werd als een goddelijke, gedreven Mens en dat Hij getuigde van Gods actieve nabijheid.

Jezus verbleef graag bij het meer van Galilea waar het aantal mensen die Hem volgden sterk aangroeide. Daar vertelde Hij steeds opnieuw dat God ons allen nabij is als een Vader.

Maar zo groeide er verzet bij de Joodse wetgeleerden en bij de Romeinse politieke overheid. Toen Jezus in Jeruzalem openlijk in conflict raakte werd Hij gearresteerd en via een schijnproces tot de kruisdood veroordeeld.

De vrienden van Jezus waren uiteraard diep ontgoocheld maar na een tijd geloofden zij ook dat hun vriend, Jezus, goddelijke kracht zal blijven schenken aan allen die open en bekommerd verder willen leven en daarom willen werken vanuit Gods gedrevenheid.