Waar de hemel zoeken?

Onze Vader die in de hemel zijt…

Komt de Liefde uit de hemel?

Waar is die hemel?

Zo diep en ver weg, door de wolken, de regen, de tranen?

Misschien?

Maar ik voel Liefde wel meer van uit het “hartje van mijn hartje” stromen.

Echte Liefde met een hartelijk gevoel, gevoel van iets levends, sterk en fragiel, dat aandacht en respect vraagt.

Wil ik niet?… Is het weg, zonder aandringen.

Wil ik wel, kom ik terug bij die levenswarmte, die mij aantrekt.

Goed gevoel van “vooruit een stapje verder”. 

Uitgenodigd stil te staan, er waarde aan geven…  Bewondering!

Dit is broodnodig om open te gaan. Hoe zou de groei mogelijk zijn zonder opening? Van bloemen wordt ook gezegd dat ze “openbloeien”. 

Hemel op aarde! Dank je wel.