Ons aller voorbeeld

Wie zouden wij zijn zonder Maria, onze hemelse moeder? Met al onze zorgen kunnen we bij haar terecht. Zij weet er raad mee. In haar hart heeft zij al doorleefd wat ons nog te wachten staat. Een leven van overgave en trouw. Niet voor niets bidden wij in het ‘Wees-gegroet’ dat zij ons bijstaat in het uur van onze dood. Om er klaar voor te zijn bij de grote sprong naar de overkant. Maria is al aan de overkant. En tegelijk is ze ook heel dicht bij ons. Dat gaat namelijk samen, al lijkt het een paradox. Nu zij ten hemel is opgenomen is zij als persoon niet meer gebonden aan ruimte en tijd. Net als Jezus overstijgt zij het aardse maar is ze er tegelijk helemaal op betrokken en dit zowel vandaag als morgen en zowel voor mij als voor jou. De eeuwigheid is binnengetreden in het heden en nodigt ons uit om hierin Maria na te volgen. Je kan vandaag al een begin maken aan je bekering tot de hemel en elke dag opnieuw beginnen met je hart af te stemmen op de goddelijke frequentie. Niet omdat het moet maar omdat het je thuisbrengt bij je uiteindelijke bestemming.