Gedragen

Tijdens de weekends van deze maand horen wij in onze kerken een paar vreemde situaties uit het evangelie volgens Matheus. Jezus loopt over het water naar de boot waarin Zijn leerlingen zitten. De bijbelse verteller Matheus meldt dat Jezus niet bang is en heel rustig over het water wandelt. Jezus nodigt Petrus uit om naar Hem toe te komen. Maar halverwege wordt Petrus bang en het lukt hem dus niet. Jezus echter wist zich gedragen en Hij vertrouwde op de nabijheid van God, Zijn Vader. Petrus mist dat vertrouwen en hij bidt: “God, geef ook ons Uw kracht en bezieling die Jezus tenvolle mocht ervaren. Hij weet zich door U gedragen en bewogen.” Mogen ook wij ons gedragen weten en ons vertrouwen schenken aan Gods dragende kracht en nabijheid.